chiefest تغذیه پزشکی درمانی استانی

chiefest: تغذیه پزشکی درمانی استانی بیماری دانشگاه مازندران سرطان مری مبتلا شدن استاندارد سرطان سینه

توضیحات رییس دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به اوضاع دانشجویان بازداشتی اخیر

طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر بازداشت چند نفر از دانشجویان دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در شبکه‌های مجازی انتشار یافته که رییس دانشگاه ضمن تایید این خبر ..

ادامه مطلب

شروع تکمیل ظرفیت آزمون ارشد و دکتری وزارت بهداشت از فردا

تکمیل ظرفیت آزمون ارشد و دکتری وزارت بهداشت از فردا چهارشنبه ۲۶ مهرماه شروع می‌شود.  شروع تکمیل ظرفیت آزمون ارشد و دکتری وزارت بهداشت از فردا ..

ادامه مطلب