chiefest تغذیه پزشکی درمانی استانی

chiefest: تغذیه پزشکی درمانی استانی بیماری دانشگاه مازندران سرطان مری مبتلا شدن استاندارد سرطان سینه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی فوت یک رسانه هنگامی که است که متهم به دروغگویی شود, چه کسی است که اشتباه ندارد

یادگار امام گفت: ممکن است رسانه جایی نتواند راست بگوید ولی دروغ نگوید؛ ولی فوت یک رسانه هنگامی که است که متهم به دروغگویی شود. علاوه بر این رسانه باید کار خود ر

فوت یک رسانه هنگامی که است که متهم به دروغگویی شود, چه کسی است که اشتباه ندارد

سید حسن خمینی: فوت یک رسانه هنگامی که است که متهم به دروغگویی شود/ چه کسی است که اشتباه ندارد؟ آن را بپذیریم؛ حتی اگر با زبان تلخ گفته شود

عبارات مهم : سلامت

یادگار امام گفت: ممکن است رسانه جایی نتواند راست بگوید ولی دروغ نگوید؛ ولی فوت یک رسانه هنگامی که است که متهم به دروغگویی شود. علاوه بر این رسانه باید کار خود را بشناسد، نیرومند باشد و کار درست و صحیح انجام دهد و هیچ عاملی همانند رسانه این قدرت را ندارد که بتواند جامعه را به سلامت سوق دهد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی روز شنبه در جمع مدیران، سردبیران و کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی؛ سلامت؛ صداقت و قدرت را شروط تاثیرگذاری رسانه بیان کرد و گفت: بزرگترین عامل جلوگیری از فساد در جامعه؛ رسانه و افکار عمومی است که می تواند جلو فساد را چه در حوزه سیاست، چه در حوزه اجتماع و چه در حوزه اقتصاد بگیرد.

فوت یک رسانه هنگامی که است که متهم به دروغگویی شود, چه کسی است که اشتباه ندارد

وی افزود: البته در مسیر مبارزه با فساد همواره باید مراقب بود؛ آیا که معمولا مفسدین خودشان هم تلاش می کنند رسانه داشته باشند و تلاش می کنند رسانه هایی را در اختیار بگیرند تا مبارزه با فساد را عوض کردن ماهیت دهند.

سید حسن خمینی یادآور شد: اینگونه نیست که اگر هر جا رسانه ها آزاد بودند، الزاما مفسدین دربند باشند. در این زمینه نمونه های بسیار زیادی وجود دارد. به عنوان نمونه، در کشورهای آمریکای جنوبی رسانه های زرد پیدا می شوند و آثار مطلوبی به جا نگذاشتند.

یادگار امام گفت: ممکن است رسانه جایی نتواند راست بگوید ولی دروغ نگوید؛ ولی فوت یک رسانه هنگامی که است که متهم به دروغگویی شود. علاوه بر این رسانه باید کار خود ر

یادگار امام، با اشاره به اینکه رسانه سالم، صادق و نیرومند می تواند شرط سلامت یک جامعه باشد، تصریح کرد: رسانه باید سالم باشد، خودش را وامدار کسی نداند، صادق باشد و هیچ دروغی نگوید.

سید حسن خمینی افزود: ممکن است رسانه جایی نتواند راست بگوید ولی دروغ نگوید؛ ولی فوت یک رسانه هنگامی که است که متهم به دروغگویی شود. علاوه بر این رسانه باید کار خود را بشناسد، نیرومند باشد و کار درست و صحیح انجام دهد و هیچ عاملی همانند رسانه این قدرت را ندارد که بتواند جامعه را به سلامت سوق دهد.

وی ادامه داد: هیچ کدام از کنترل های رسمی -همچونقوه قضائیه و پلیس- به اندازه قدرت افکار عمومی و رسانه نمی توانند جامعه را به سوی سلامت سوق دهد؛ البته این مسیر جهت متصدیان امر دردهایی به همراه دارد، ولی آن دردها را باید به جان بخریم.

فوت یک رسانه هنگامی که است که متهم به دروغگویی شود, چه کسی است که اشتباه ندارد

سید حسن خمینی گفت: اگر واقعا اشتباهی داریم -چه کسی است که اشتباه ندارد؟!- آن بپذیریم؛ ولو با زبان تلخ گفته شود؛ اگر عیب ما را می گویند «جدل با سخن حق نکنیم» و اگر ایرادی داریم قبول کنیم.

یادگار امام با بیان اینکه در فضای عمومی جامعه اگر ضعف هایی وجود دارد، باید مطرح شود؛ اظهار کرد: هنگامی که جامعه ببیند کسی ضعف خود را می پذیرد و اشتباه خودش را قبول می کند و درصدد جبران بر می آید اتفاقا همدلی اش با او زیاد می شود و عملکرد ها بهتر پذیرفته می شود؛ در مقایسه با اینکه او بخواهد ضعف اشتباه و اشکال خود را کتمان کند.

یادگار امام گفت: ممکن است رسانه جایی نتواند راست بگوید ولی دروغ نگوید؛ ولی فوت یک رسانه هنگامی که است که متهم به دروغگویی شود. علاوه بر این رسانه باید کار خود ر

وی تصریح کرد: دنیای امروز اقتضائات خاص خود را دارد که توجه نکردن به آنها صرفا محروم کردن جامعه از یک امر مهم نیست؛ بلکه ما را از قافله ای که به سمت جلو حرکت می کند باز می دارد.

سید حسن خمینی با تأکید بر آشنایی اقتضائات دنیای امروز، گفت: «افکارعمومی» یکی از ابزارهای تازه دنیای امروز است که در گذشته چندان مهم نبود و اگر هم مهم بود، قابل کنترل بود. ولی پیدایش رسانه تأثیر نیرومند تری را به افکار عمومی دارد و علت آن وجود «تمایل به خوب جلوه کردن» در انسان است.

فوت یک رسانه هنگامی که است که متهم به دروغگویی شود, چه کسی است که اشتباه ندارد

وی در همین موضوع، «رسانه» را از مهمترین نقاط افتراق دنیای امروز با گذشته خواند و گفت: اگر این اقتضاء را نپذیریم ما از قافله جهانی عقب می مانیم و کسی منتظر ما نمی نشیند.

واژه های کلیدی: سلامت | رسانه ای | رسانه ها | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog